Description: holy week word art

هفته مقدس

 

هفته مقدس برای ایمانداران کاتولیک آخرین هفته از فصل روزه پنجاهه است و قبل از جشن یکشنبه رستاخیز یعنی از یکشنبه اوشانا شروع شده و در روز شنبه مقدس خاتمه می یابد. این هفته زمانی است برای به یادگار نگه داشتن و تعمق دوباره بر روی مرگ و رستاخیز مسیح.

 

روزهای هفته مقدس:

در غرب ؛ هر روز از این هفته اهمیت خاص خودش را دارد. به طور کلی ایمانداران دعوت میشوند تا از گفته های انجیل برای درک بهتر این هفته پیروی کنند. هفته مقدس با ورود مسیح به اورشلیم سوار بر کره الاغ شروع میشود (یکشنبه اوشانا)؛ و تا شام آخر (پنجشنبه فصح)  و مصلوب شدن مسیح (جمعه مقدس) ادامه دارد ، و با رستاخیز مسیح پایان می یابد.

توجه به نور و ظلمت مورد اشاره انجیل ، همینطور تقابل بین رنج و ناراحتی در ابتدای هفته و شادی معجزه آسا در پایان آن ، که هر دو نوع این احساسات به نوبه خود در عبادات سه روزه حائز اهمیت می باشند. این سه روز یعنی از جمعه مقدس تا رستاخیز مهمترین و مقدس ترین روزهای سال به شمار می آیند.

 

هفته مقدس در کشورهای مختلف:

بسیاری از کشورها هر یک مراسم خاصی جهت یادبود این هفته برگزار میکنند. به ویژه کلمبیا ، پرو و اسپانیا. درفیلیپین ( ملت بسیار معتقد کاتولیک) هر یک از روزهای هفته مقدس با مراسم یادبود ویژه سپری میشود. در یکشنه اوشانا مردم شاخه های نخلی  که توسط کشیش متبرک شده اند را در دست میگیرند و پس اتمام مراسم نیایش این شاخه ها را به منزل برده و بالای در ورودی یا پنجره قرار میدهند تا ارواح شیطانی از منازل دفع شوند.

روز دوشنبه به عنوان سرود ماراتن زندگی مسیح، و رنج و مرگ نامگذاری شده ، این نیایش تا روز پنجشنبه مقدس ادامه دارد.

در روز پنجشنبه فصح ؛ آخرین شام پیش از رستاخیز ؛ مراسم شستن پاهای شاگردان بازآفرینی میشود و همچنین قربانی مقدس از محل خود در قربانگاه برداشته و در محل دیگری قرار داده میشود.

مراسم جمعه مقدس در خیابانهای شهرها با یادآوری شلاق زدن مسیح و مصلوب شدنش برگزار میشد ولی امروزه به این شدت زیاد عمومیت ندارد.

در نهایت ، در صبح رستاخیز جشن ویژه دیدار  مسیح با مریم می باشد که سمبل اولین ملاقات مسیح و مادرش بعد از رستاخیز است.

برا ی مسیحیان در اقصی نقاط جهان، هفته مقدس با مراسم و تشریفات مفصل و توبه و سوگ مرگ مسیح گرامی نگه داشته میشود ؛و به این ترتیب مردم خود را برای جشن رستاخیز آماده میکنند.

ترجمه: ادیت عیشویی