درگذشت مرحوم شادروان ايوان عيسي

با نهايت تاسف درگذشت مرحوم شادروان ايوان عيسي را به اطلاع كليه بازديدكنندگان سايت مي رسانيم. مراسم تسييع و به خاك سپاري آن مرحوم روز جمعه 7 مي 2010 در كليساي كاتوليك اروميه حضرت مريم مادر خدا ساعت 2 بعدازظهر برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم آن مرحوم همان روز در سالن اجتماعات كاتوليكهاي اروميه خواهدبود..

اين فاجعه ناگوار را به بازماندگان آن مرحوم علي الخصوص خانم اديت عيشويي

 نوه گراميشان و يكي از كاربران محترم اين سايت از صميم قلب تسليت گفته تسلي خاطر ايشان را از

خداوندمان عيسي مسيح مي طلبيم

روحش شاد يادش گرامي باد

 

تيم مديريت سايت