پنجمین سمینار تعامل اقوام و ادیان، مطبوعات و رسانه ها در ارومیه

باز هم امسال بنا به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در مورخه 13 تیر 1391 سمیناری تحت عنوان تعامل اقوام و ادیان، مطبوعات و رسانه ها در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ارومیه تالار وحدت برگزار گردید، در این سمینار در مجموع 11 مقاله بسیار ارزنده و علمی توسط استادان و متخصصان ارائه شد.

بعد از استقرار هیئت رئیسه در جایگاه که لازم به ذکر است یکی از اعضاء این هیئت جناب دکتر یوبرت قوستا استاد دانشگاه ارومیه بود . یکی از مقالات ارزنده درباره مهندسی، فرهنگی و اجتماعی در میان ایرانیان سپس مقاله «تاثیر رسانه ها بویژه اینترنت در فرهنگ یک قوم» ارائه گردید.

در میان پرده عاشق یوسف با لباس قفقازی و کمان به گردن روی سن رفته واشعاری چند با صدای دلنشین به زبان آذری سرودند که مورد تشویق گرم حضار قرار گرفتند.

بعدازظهر : در پانل دوم ، جناب دکتر لورنس انویه تکیه استاد دانشگاه های آذربایجان غربی و یکی از نخبگان کشور، یکی از گردانندگان جلسه بوده. سپس گروه کر انجمن آشوریهای ارومیه با صدای دلنشینشان سرود اورمی را خواندند. سپس جناب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی طی یک سخنرانی کوتاه و گویا فرمودند: آذربایجان از لحاظ تعامل اقوام و ادیان نمونه بسیار بارز همانند رنگین کمان دارد چون ترک، عجم و کرد و ارمنی و آشوری و کلدانی، شیعه و سنی، مسیحی و و کاتولیک و غیره در این خطه با کمال محبت و همزیستی مسالمت آمیز با هم زندگی می کنند.

سپس تقاضای صدور یک روزنامه مخصوص آذربایجان غربی شد که مورد تأیید و تشویق حاضران شد. بعد از ایشان جناب فرماندار دکتر شریف پور با ارائه یک مقاله بسیار با ارزش اهمیت فرهنگ و به حفظ آن در جامعه تأکید کردند زیرا در مقابل هجوم فرهنگهای گوناگون توسط ماهواره ها و رادیوها و اینترنت فرهنگ قدیم و با ارزش ایرانی از دست رفته به فراموشی سپرده می شود.

سپس جناب دکتر محمود زاده معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزار کنندگان و زحمت کشان این سمینار تقدیر و تشکر بعمل آورد و مشوق هنرمندان و اصحاب مقالات ارائه شده بوده و قول مساعدت به مجوز صدور روزنامه مخصوص آذربایجان غربی را دادند.

به عنوان مسک الختام جوایز ارزنده به ارائه کنندگان مقالات تقدیم شد.   

 

عکسهای مربوطه