معجزه گوادالوپ     Guadalupe ، "تصويري كه از اين دنيا نيست"

 

 

كمابيش همه ما از جريان لورد فرانسه (تجلي مريم مقدس بر برنادت سوبيرو)  در سال 1858، و همينطور از معجزه فاطيما در پرتغال (تجلي مريم مقدس بر سه بچه، لوسيا، سانتوس و جاسينتا) در سال 1917 آگاه هستيم. ولي كمتر كسي است كه از معجزه بزرگ و شگفت انگيز گوادالوپ در مكزيك در سال 1531 ميلادي با اطلاع باشد.

خوان دياگو Juan Dieg

خوان دياگو  Juan Diegoيك جوان فقير و بسيار ساده  بومي مكزيكي از نژاد Aztec بود كه توسط ميسيونرهاي فرانسيسكن مسيحي شده بود. در سال 1531 مريم باكره بر او تجلي كرد و پيامي به او داد.  پاپ ژان پل دوم در سال 1990 در سفري كه به مكزيكو داشتند خوان دياگو را متبارك و سپس در سال 2002 وي را مقدس اعلام كردند. 

گوادالوپ Guadalupe

در زمان زندگاني خوان دياگو  Juan Diegoيعني در زمان تجلي هاي مريم مقدس، تپه تپياك (Tepeyac ) مكاني خشك وبي آب و علف بود. غير از خار و كاكتوس چيز ديگري در آنجا رشد نميكرد وتنها محل زندگي مارها و مارمولكها بود.

بر بالاي تپه آثار خرابه هاي يك معبد بر جاي مانده  كه توسط اسپانيايي ها ويران گشته بود. زيرا كه بومي هاي مكزيكي در آنجا به بتهاي خود نيايش كرده و حتي قرباني انساني هم ميگذراندند.

ادامهً مطلب