موعظه پاپ اعظم بندیکت شانزدهم

به مناسبت افتتاح شواری اختصاصی اسقفان خاورمیانه

یکشنبه 10/10/2010

مراسم قداس قربانی مقدس،  مدح و ستایش خدا امروز به نیت همه ی ما می باشد که در کنار قبر پطرس مقدس ، و در کنار اسقف رم و کشیش جهانی همه اسقفان خاورمیانه برای اولین بار در یک اجتماع کلی و متحد دور هم گرد آمده اند..

این رویداد منحصر به فرد نشانگر توجه خاص کلیسا به خدا به مردم با ارزش که در سرزمین مقدس و در سراسر شرق میانه زندگی می کنند است.

قبل از همه چیز خداوند بشیریت را به خاطر کلیساهای خاورمیانه سپاس می گوییم که چگونه از زمان مسیح تا با امروز با وجود مشکلات و نابهنجاری های فراوان توانسته اند مسیحیت خود را حفظ نمایند و تنها 6 کلیسای ارجمند شرقی کاتولیک مسیح که سنتها ی لیتورجی(مراسم نمازهای خاص کلیسایی علم العبادات) سنت ، معنوی ، فرهنگی و نظم و انضباط خود را نگه داشته اجرا می کنند.  و به همانگونه نیز کلیسای لاتین.

سلام بردرانه ی خاص خود را با محبت فراوان به پاتریرکان هر یک از این کلیساها و مؤمنان آنها در کشور تولد و خارج از کشور که تهت سرپرستی ایشان می باشند، تقدیم میکنم.

در این بیست و هشتمین یکشنبه سال، کلام خداوند مطلبی را از انجیل لوقا برای تعمق روحانی به ما به ارمغان می آورد که مرتبط به رویداد مهم شورای کلیسایی ما که  امروز افتتاح می شود است .

انجیل امروز روایتی از لوقا می باشد در مورد 10 جزامی که توسط مسیح شفا یافتند و تنها یک نفر از آنان از اهالی سامره برگشته خداوند را به خاطر این برکت شکر گزاری کرد. عهد عتیق نیز که خوانده شده مرتبط به این روایت می باشد. در این روایت که از کتاب دوم پادشاهان است اشاره به فردی به نام نعمان سرلشکر ارتش آرامیان می کند که او نیز مبتلا به بیماری جرام بود و به دستور الیاز پیامبر 7 مرتبه در رود اردن خود را غسل داد که بدینوسیله از بیماری شفا پیدا یافت. او نیز برگششته خدای واحدی که نبی او را بشارت میداد سپاس گذاری کرده و ایمان می آورد. این دو شخص غیر یهودی از بیماری شفا می یابند زیرا به کلام فرستاده خدا ایمان می آورند. بعد از شفای جسمانی و با ایمان آوردن روحشان نیز بهبود می یابد و درنتیجه نجات و رهایی نسیب او نیز می شود.

مزمور 98 امروز چنین می سریاد: «خداوند نجات خود را اعلام نموده است، و عدالتش را به نظر همه ی امتها مکشوف ساخته است. رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل با یاد آورد.» این مطلبی است که توجه ما را به خود جلب می کند؛ نجات و رهایی برای تمامی جهان است ولی نیاز به تعمق دائم روحانی دارد تعمقی که بنی اسرائیل آن را آغاز کرده بعدها با تعمقی روحانی که مسیح آن را نشان داد کامل گردید و کلیسا آن را امروزه به کار می گیرد. درب زندگی بروی همه باز است ولی این درب ،یک مرحله محدود برای گذر می باشد چنانکه پولوس رسول در رساله دوم خود به تیماتئوس بیان می کند« رهائی که در عیسی مسیح است» (2تیماتئوس 2: 10)، رازی که شامل همگان است.

 

ادامه مطلب