image

Image

Image

Image

image

 

تاریخچه الهامات یا ظهورات

 

اولین ادعا ی شناخته شده در دهه چهلم توسط یعغوب رسول St. James the Greater بوده است، کسی که گزارش ادعای ظهور حضرت مریم را هنگام موعظه در کنار رودخانه ایبرو Ebro واقع در شهر ساراگوسا اسپانیا داد. امروزه، گزارش ادعای ظهور با تناوب بیشتر صورت می گیرد.  بعضی از عالمان تعداد ادعاهای ظهور را در طول تاریخ به ٢٥٠٠ مورد تخمین می زنند، که میان آنها تقریبا ٥٠٠ واقعه را در قرن بیستم می شناسند. در طول تاریخ بر اساس  قاموس ظهورهای مریم باکره تعداد ٣٠٨ مورد به قدیسان و متبرک شدگان منتسب شده است که معمولا به صورت غیر رسمی توسط مقامات کلیسا ( و یا حداقل مسولین مذهبی جماعت ایماندارانی که موسس و به آن متعلق هستند)  تایید و شناخته شده اند. در طول تاریخ تنها هفت پاپ شاهد تجلی مریمی بوده اند.
اگر چه ادعای رویابینان در مجوگوریا Medjugorje در بوزنیا  Bosnia-Hercegovina و جاهای دیگر بصورت رسمی از طرف کلیسای کاتولیک رم مورد تایید واقع نشده ولی ارسال پیغام ها به مریم باکره نسبت داده می شود.
معروفترین ظهورهایی که گزارش شده اند عبارتند از : سال ١٥٣١  گوادا لوپه Guadalupe در مکزیک ،  سال ١٨٣٠ رودو با Rue du Bac  در فرانسه، سال ١٨٥٨ لورد در فرانسه، سال ١٩١٧ فاتیما در پرتغال و سال ١٩٨١ مجوگوریا Medjugorje در بوزنیا  Bosnia-Hercegovina می باشند.
آخرین تجلی ها در شهر Le Laus فرانسه بودند که در سال ١٦٦٤ بوقوع پیوستند که واتیکان آنها را در سال ٢٠٠٨ تایید کرد. و آخرین تجلی ها ی بوقوع پیوسته شده در کیبه هو Kibeho در رواندا بود که در سال ١٩٨٩ خاتمه یافت. سال ١٩٩٤ـ ١٩٩٨ ظهور در ایتاپیرانجه Itapirange برزیل که توسط اسقف محل در سال ٢٠٠٩ آن پدیده را ماورا طبیعی اعلام کرد. در سال ١٨٥٩  ظهور در رابینسونویل Robinsonville آمریکا که اولین ظهور تایید شده اسقفی در آمریکا گزارش شده  بود و در سال ٢٠١٠ معتبر شناخته شد.
کلیسای کاتولیک در تایید معجزات ادعا شده بسیار محتاط بوده است. در حقیقت، در قرن بیستم، از صدها ادعای اعلام شده توسط مردم ٩ مورد آنها به تصویب اسقفی (٤ مورد تایید شده توسط واتیکان) و تعدادی دیگر نیزکه بصورت رسمی تایید نشده اند ولی بصورت تجلی ایمان در محل وقوع شناخته شده اند. در مجموع ٢٢ ظهور در طی تاریخ مورد برسی و تایید اسقفی قرار گرفته اند. بعلاوه ٤ ظهور دیگر توسط کلیسای اورتودکس قبطی مصر در طی پنجاه سال تایید شده اند. لیست ادعا های رد شده هنوز ادامه دارد.