image

Image

Image

Image

image

 

معجزه قربانی مقدس در لهستان

 

 

25 دسامبر سال 2013 در روز عید میلاد مسیح، در کلیسای سنت ژاک قربانی مقدس هنگام اعطای آن بر زمین می‏افتد و برداشته شده و محل آن تمیز می شود اما بعد از گذشت مدت زمانی لکه خون در آن محل رؤیت شده و برای بررسی های آتی به کارشناسان واتیکان گزارش داده می شود.
نتیجه بررسی ها این را نشان میدهد:
اثرات خون مربوط به ماهیچه فرد زنده که تحت رنج شدید بوده، میباشد و بیشتر به ماهیچه قلب شباهت دارد.
در ماه ژانویه این گزارش به کنگره پزشکی ارائه میشود و پس از تایید نهایی توسط مقامات و مسئولین مربوطه این اثر مقدس در محلی مخصوص در کلیسا برای بازدید عموم قرار داده میشود.

منبع: آژانس خبری کاتولیک (Catholic News Agency)
ترجمه: ادیت عیشویی