image

Image

Image

Image

image

 

متن سخنرانی پاپ فرانسیس به مردم لسووس و جامعه کاتولیک
به یاد قربانیان مهاجرت
شنبه ١٦ آپریل ٢٠١٦


جناب نخست وزیر،
مقامات برجسته،
برادران و خواهران عزیز،


من از همان ابتدای ورود مهاجران جویای صلح و کرامت، می خواستم از لسووس Lesvos
بازدید کنم. امروز من از خدا، کسی که این آرزو را برایم محقق ساخت تشکر می کنم. من از نخست وزیر پاولو پولس Pavlopoulos به همراه پاتریارک Bartholomew بارتولومو و اسقف اعظم ایرونیموس Ieronymos برای دعوت ازمن قدردانی می کنم.

مایلم ادای تحسین خودم را برای مردم یونان با وجود مشکلات فراوانشان، با قلب و درهای گشوده خود برای پذیرفتن مهاجران، همچنین بسیاری از مردان و زنان عادی با به اشتراک گذاشتن مایحتاج ناچیز خود با آنانی که همه چیز خود را از دست داده اند ابراز کنم. خدا اجر آنها را خواهد داد، همچنین به تحسین ملتهای همجواری که از همان آغاز تعداد کثیری ازمردمی که به اجبار مهاجرت کرده و پذیرفته اند بپردازم.

جزیره شما با حضوربسیاری از داوطلبان وانجمنهای گوناگون متبارک شده است، همگی با همکاری موسسات دولتی  به ادامه کمک رسانی و عرضه مساعدت خود بوضوح نگرانی برادرانه خود را بیان می کنند. 
امروز، من درخواست قلبی ام را برای همبستگی و مسئولیت پذیری در مواجهه با این وضعیت غم انگیز را تجدید می کنم. بسیاری از مهاجرانی که به این جزیره و دیگر مکانهای یونان آمده اند در تلاش و فضای اظطراب و ترس و نیز گاهی در نا امیدی و یاس با مشکلات مایحتاجی و آینده نا مطمئن خود بسر می برند
.
نگرانی ابراز شده توسط انجمن ها و مردم، هر دو در یونان و سایر کشورهای اروپایی قابل درک و مشروع است. با این حال ما هرگز نباید فراموش کنیم، که مهاجران فقط آمار نیستند بلکه اشخاصی که دارای هویت، نام، و داستانهای فردی هستند. اروپا زادبوم حقوق بشر است، و هر کسی که پا بروی خاک اروپا می گذارد باید این را حس کند، بنا بر این به وظیفه دفاع و احترام آن حقوق بیشتر آگاه باشید. متاسفانه، بعضی ها از جمله نوزادان حتی نتوانستند به آن سواحل برسند: در دریا غرق شدند، قربانیان وسائل نا امن و غیر انسانی حمل و نقل، وطعمه اراذل و اوباش بی پروا شدند.
شما، اهالی لسووس، نشان دادید که در این سرزمینها، مهد تمدن، طپش قلب انسانیت ادامه دارد؛ انسانیتی که قبل از همه  دیگران را به عنوان برادران و خواهران به رسمیت می شناسند، انسانیتی که می خواهد با بنا کردن پل ها و پس زدن ایدهً برپا کردن دیوارها برای ایجاد احساس امنترما بدهند بپردازیم . در حقیقت، موانع باعث ایجاد تفرقه بجای ترویج پیشرفت حقیقی مردم می شود، که دیر یا زود منجر به درگیری ها خواهد شد.

برای متحد شدن با آنانی که به زور از سرزمینهای خود رانده شده اند، ما احتیاج به از بین بردن علل این وضعیت بغرنج باشیم: این کافی نیست که خود را محدود به واکنش به شرایط اضطرای پیش آمده نماییم. در عوض، ما احتیاج به ترغیب تلاشهای چند جانبه سیاسی باشیم. بیشتر از همه ضرورت به ایجاد صلح در جایی که جنگ موجب مرگ و ویرانی شده و از گسترش این بلا جلوگیری کنیم. برای انجام اینکار تلاشهای مصمم علیه تجارت و قاچاق اسلحه که اغلب دارای دسیسه های پنهان هستند بعمل آورد؛ آنهایی که دست به انجام اعمال نفرت انگیزو خشونت می زنند باید همه ابزارهای پشتیبانی آنها را منع کرد. همکاری بین ملتها، سازمانهای بین المللی و سازمان های بشردوستانه بصورت خستگی نا پذیر ترویج داد، و به آنانی که در خط مقدم مشغول این کمکها هستند یاری رساند .
در این رابطه، من امیدواریم را به پیامد پر باراولین اجلاس بشر دوستانه که در ماه آینده در استانبول برگذار می شود تصریح می کنم.

فقط با همکاری همدیگر می توان به همه این اهداف نائل شد. می توان و باید درجستجو راه حل مسائل پیچیده پناهندگان که ارزش انسانی دارند پرداخت. در این رابطه، اعانه کلیسا ها و جوامع مذهبی واجب است. حضور من در اینجا به همراه پاتریارک بارتولومو و اسقف اعظم ایرونیموس، نشانه میل ما به ادامه همکاری بگونه ای که چالش امروزی پیش روی ما  به تعارض منجرنشود بلکه به رشد فرهنگ محبت منجرشود.
برادران و خواهران عزیز، خدا نه بی اعتنا، و نه دور از فاجعه ای است که انسانیت را  جریحه کرده. او پدر ما، کسی که ما را در نیکو کاری و رد شرارت یاری می کند. او نه فقط برای مساعدت کردن می آید بلکه در عیسی برای ما راه صلح را نشان داده است . در مقابل شر این دنیا، خود را خادم ما ساخت، و با محبت در خدمت کردن خود، جهان را نجات داد. این قدرت حقیقی است که صلح را به ارمغان می آورد. خدمت باعث می شود که ما فراتراز خودمان برای مراقبت دیگران پیش برویم .در کنار در حالی که مردم و متعلقاتشان نابود شده اند منتظر نمیشود ، بلکه از آنها محافظت می کند؛ خدمت بر پرده ذخیم بی تفاوتی ای  که قلب وذهن را در بر می گیرد چیره می شود.
از شما نگهبانان انسانیت ، برای مراقبت همراه با عطوفت از بدن مسیح، کسی که متحمل رنج برای کوچکترین برادران و خواهران خود شد، آن گرسنه و غریبه ای که شما پذیرفته اید( انجیل متی فصل ٢٥ آیه ٣٥) تشکرم می کنم
.

منبع : سایت رسمی واتیکان

ترجمه متن: توسط ژان ساده