image

Image

Image

Image

image

 

ملاقات پاپ فرانسیس با پناه جویان در لسووس یونان


١٦ آوریل ٢٠١٦

 

برادران و خواهران عزیز،
من خواسته بودم که امروز را با شما باشم. می خواستم به شما بگویم که تنها نیستید. در این هفته ها و ماهها، شما برای جستجوی زندگی بهترمتحمل رنج فراوان شده اید. بسیاری از شما بزور مجبور به ترک آن شرایط جنگی و به خاطر آزار و اذیت مهمتر از همه فرزندان و خردسالان شدید. شما برای خانواده خود فداکاری فراوانی را کرده اید. شما درد بجا گذاشتن اموال و هستی خود و هر آنچه که برایتان عزیز بوده را می دانید و شاید مشکل ترین قسمت، ندانستن آینده پیش رویتان است. بسیاری دیگر مثل شما در اردوگاهها و شهرها، منتظر و امیدوار به بنای زندگی نوین در این قاره هستند.

من به همراه برادران، پاتریارک بارتولیموس و ایرونیموس Ieronymos به اینجا آمده ام صرفاَ با شما باشم و روایت های شما را گوش کنم. ما آمده ایم که توجه جهانیان را به این بحران جدی انسانی جلب کنیم ودرخواست عزم راسخ برای حل آن بنماییم. به عنوان افراد مؤمن، مایلیم با پیوستن  صدایمان از طرف شما صحبت کنیم . امیدواریم جهانیان به این صحنه های غم انگیز و پر نیازاعتنا کنند و واکنش ارزشمند در خورمشترک بشریت ما بدهند.

خدا نوع انسان را بصورت یک خانواده آفرید؛ هر گاه یکی از برادران و خواهران ما رنج می برد، همه ما تحت تاثیر قرار می گیریم. همه ما به تجربه می دانیم چشم پوشی کردن از رنج دیگران حتی برای بهره برداری از آسیب پذیری آنها چقدر آسان است. ولی من همچنین می دانم که این بحرانها می توانند بهترین خصوصیات ما را نمایان کنند. شما در میان خود و مردم یونان دیده اید، کسانی که با سخاوتمندی پاسخگوی احتیاجات شما با وجود شرایط دشوار خویش بوده اند. شما همچنین در میان بسیاری از مردم مخصوصاً افراد جوان اروپا و جهان دیده اید. بله احتیاج به انجام کارخیلی بیشتری است ! اما خدا را شکر کنیم که ما را در رنجمان هرگزتنها نمی گذارد. همیشه کسی برای دسترسی و کمک کردن وجود دارد.

می خواهم که این پیغام را امروز برایتان بجا بگذارم: امید خود را از دست ندهید! مهمترین هدیه ای که می توانیم به یکدیگر ارائه دهیم محبت است: یک نگاه مهربان، یک کلمه تشویقی، و یک دعا. بسیاری از شما این هدیه را به همدیگر ارائه می کنید. ما مسیحیان دوست داریم داستان سامری نیکوکار را به همدیگر بگوییم ، یک غریبه که یک آدم محتاجی را دید و بلافاصله برای کمک کردن او ایستاد. برای ما داستانی در باره رحمت خدا است که معنای آن شامل حال همگان است، همان خدای بخشایشگر . این فراخوانی نشان همان رحمت به کسانی که نیاز دارند می باشد. ایکاش تمام برادرا و خواهران ما در این قاره، همانند سامری نیکوکار، با روح برادری برای یاری شما بیایند، احترام و همبستگی برای کرامت انسانی خود را در تاریخ طولانی متمایز کرده است .

برادران و خواهران عزیز، خدا همه شما، فرزندانتان، سالخوردگان و تمام آنانی که با جسم و روح رنج می برند را به گونه ای استثنایی برکت دهد. همه شما را با محبت در آغوش خود می گیرم. من برای شما وهمراهانتان استدعای کسب هدیه قوت و صلح را از خداوند می کنم.