image

Image

Image

Image

image

 

مراسم دریافت اولین قربانی مقدس

 

روز جمعه 24 ژوئن مصادف با 4 تیر ماه 27 تن از کودکان برای اولین بار بدون و خون مسیح را در قربانی مقدس دریافت نمودند.
بعد از یک ماه آمادگی و تمرین که توسط خانم ژارمناورشال انجام گرفت در این روز کودکان توسط والدین آنها به کلیسا جهت شرکت در مراسم که با قداس قربانی مقدس همراه بود، همراهی نمودند. این مراسم توسط اسقف اعظم توماس میرم به همراهی کشیش یوحنا، کشیش تومه و کشیش هرمز برگزار گردید و برخی از نوجوانان نیز در گروه کر این مراسم را با آوازهای کلیسایی همراهی نمودند.
در پایان مراسم همه ایمان داران حاظر توسط کودکان و والدین ایشان در حیاط کلیسا مورد پذیرایی قرار یافتند
.

آلبوم عکس ها